Zásady ochrany osobních údajů

„Správa stránek (dále jen Správa stránek)“ - oprávnění zaměstnanci ke správě stránek, kteří organizují a (nebo) zpracovávají osobní údaje a také určují účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovávány, akce (operace) prováděné s osobními údaji.

„Osobní údaje“ - veškeré informace týkající se identifikované fyzické osoby nebo fyzické osoby, které lze identifikovat na základě těchto informací. „Zpracování osobních údajů“ - jakákoli akce nebo soubor akcí, kromě shromažďování, distribuce, poskytování, prováděných s osobními údaji, včetně systematizace, ukládání, úprav, používání, depersonalizace, blokování, mazání osobních údajů.

„Důvěrnost osobních údajů“ je povinným požadavkem provozovatele nebo jiné osoby, která získala přístup k osobním údajům, aby neumožnila jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo jiných právních důvodů. „Uživatel stránek (dále jen Uživatel)“ - osoba, která má přístup na stránku prostřednictvím Internetu a používá tuto stránku.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ Část 1. Co uděláme s vašimi údaji? Když nakupujete něco z našeho obchodu, v rámci procesu nákupu a prodeje shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Když procházíte náš obchod, automaticky také obdržíme adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače, abychom nám poskytli informace, které nám pomohou dozvědět se více o vašem prohlížeči a operačním systému. E-mailový marketing (je-li k dispozici): S vaším svolením vám můžeme zasílat e-maily o našem obchodě, nových produktech a dalších aktualizacích. Oddíl 2 - Souhlas Jak získám souhlas? Když nám poskytnete osobní údaje k dokončení transakce, ověření vaší kreditní karty, zadání objednávky, sjednání dodávky nebo vrácení nákupu, znamená to, že souhlasíte s jejich shromažďováním a používáním pouze z tohoto konkrétního důvodu. Zeptáme-li se na vaše osobní údaje ze sekundárního důvodu, například z marketingu, buď vás požádáme přímo o váš výslovný souhlas, nebo vám dáme možnost se odhlásit. Jak mohu odvolat svůj souhlas? Pokud si to po registraci rozmyslíte, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, abychom vás mohli kontaktovat, abychom mohli pokračovat ve shromažďování, používání nebo zveřejňování vašich údajů, kontaktováním nás na nebo zasláním e-mailu na nás Oddíl 3 - Zveřejňování Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud porušujete naše podmínky služby.

Nezveřejňujeme osobní údaje uživatelů společnostem, organizacím a jednotlivcům, kteří s námi nejsou spojeni. Výjimkou jsou případy uvedené níže.

Osobní údaje uživatele mohou být zveřejněny ve veřejné doméně v souladu s funkčností webu, například při zanechávání recenzí / otázek může být zveřejněno jméno zadané uživatelem, taková aktivita na webu je dobrovolná a uživatel , svým jednáním souhlasí s tímto zveřejněním.

„Poskytování osobních údajů“ - akce zaměřené na seznámení s osobními údaji určité osoby nebo okruhu osob; distribuce osobních údajů - akce zaměřené na seznámení s osobními údaji neurčitého okruhu osob; shromažďování osobních údajů - akce zaměřené na získání osobních údajů subjektu osobních údajů, včetně záznamu zvuku, natáčení fotografií a videa.

Používáním stránek uživatelem se rozumí přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů a podmínek zpracování osobních údajů uživatele. V případě nesouhlasu s podmínkami zásad ochrany osobních údajů musí uživatel přestat používat web. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na web. Web nekontroluje a nenese odpovědnost za weby třetích stran, na které může Uživatel klikat na odkazy dostupné na Webu. Správa stránek neověří přesnost osobních údajů poskytnutých uživatelem stránek.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví povinnosti Správy webu nezveřejňovat a zajišťovat ochranu osobních údajů, které Uživatel poskytuje na žádost Správy webu při zadávání objednávky služby.

DV případě ztráty nebo prozrazení osobních údajů Správa webu informuje uživatele o ztrátě nebo prozrazení osobních údajů. Správa webu přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů Uživatel před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, změnami, blokováním, kopírováním, distribucí, jakož i před jinými nezákonnými akcemi třetích stran. Správa webu společně s Uživatelem přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zabránila ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zveřejněním osobních údajů Uživatele.